Om virksomheden

Om virksomheden

Jeg har drevet selvstændig advokatvirksomhed siden 1994 og frem til ultimo marts 2023, hvor jeg deponerede min advokatbestalling. Umiddelbart herefter etablerede jeg rådgivningsvirksomheden just-law.dk, hvilken virksomhed yder juridisk rådgivning til såvel virksomheder som private.


I alle årene har jeg haft det mål, at yde en faglig og højt kvalificeret rådgivning indenfor de områder, som jeg beskæftiger mig med. Dette skal sammenholdes med ønsket om, at have den direkte og personlige kontakt med klienten, der har været kendetegnende for den rådgivning, som firmaet har ydet siden sin grundlæggelse.

 

Jeg yder rådgivning til både virksomheder og privatpersoner. Den brede faglige profil gør, at De har mulighed for at få både erhvervsmæssig og privat rådgivning ét sted, og at De kan benytte én og samme rådgiver til flere sagsområder. På den måde kan et mere langsigtet samarbejde etableres, hvilket giver tryghed.

 

Virksomheden har gennem årene opbygget en solid viden om de specialer, som vi har beskæftiget os med herunder blandt andet byggeriets retsforhold, entrepriseret, rets- og voldgiftssager, insolvensret, selskabsretlig rådgivning, berigtigelse af ejendomshandler, udarbejdelse af testamenter og ægtepagter, samt behandling af dødsboer.  

 

Jeg har fastsat en procedure for, hvorledes interessekonflikter undgås.

 

Jeg har naturligvis tavshedspligt, jf. nærmere herom under mine forretnigsbetingelser.

 

Såfremt jeg modtager oriiginale dokumenter, vil disse blive tilbageleveret senest ved sagens afslutning. Andre sagsakter opbevares som hovedregel i 5 år.