OM VIRKSOMHEDEN

OM VIRKSOMHEDEN

Advokatfirmaet Just Justesen er stiftet i 1988 og har fra sin grundlæggelse hvilet på det idegrundlag, at være et alternativ til de meget store advokatfirmaer, men også ønsket om at yde en faglig og højt kvalificeret rådgivning indenfor de områder, som firmaet beskæftiger sig med. Dette skal sammenholdes med ønsket om at have den direkte og personlige kontakt med klienten har været kendetegnende for den rådgivning, som firmaet har ydet siden sin grundlæggelse for 32 år siden


Advokat Just Justesen yder rådgivning til både virksomheder og privatpersoner. Min brede faglige profil gør, at De har mulighed for at få både erhvervsmæssig og privat rådgivning ét sted, og at De kan benytte én og samme rådgiver til flere sagsområder. På den måde kan et mere langsigtet samarbejde etableres, hvilket giver tryghed.

Vitrksomheden har gennem årene opbygget en solid viden om de specialer, som vi har beskæftiget os med herunder blandt andet byggeriets retsforhold, herunder entrepriseret, rets- og voldgiftssager, insolvensret, selskabsretlig rådgivning, berigtigelse af ejendomshandler, udarbejdelse af testamenter og ægtepagter, behandling af dødsboer samt bistand i skilsmissesager.


Den personlige rådgivning, der hviler på de advokatetiske regler samt den fortrolighed, der er mellem klient og advokat er forudsætningen for et tillidsfuldt samarbejde.


Advokat Just Justesen, der er er beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet, er organiseret som en personligt ejet virksomhed med advokat Just Justesen som ansvarlig indehaver.

 

Ansvarsforsikring og garantiordning er tegnet hos TRYG Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Just Justesen.


Advokat Just Justesen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

 

Medlem af

Advokatsamfundet