Prisoplysninger

Prisoplysninger

PRIVATE KLIENTER


De advokatetiske regler, § 15, der gælder for alle advokater indeholder blandt andet reglerne om opdrags- og prisoplysninger i forbrugerforhold.


Når klienten er forbruger, skal advokaten, når der indgås en aftale om bistand, af advokaten skriftlig og af egen drift samt på e klar og tydelig måde, oplyse klienten om de vigtigste elementer i den aftalte bistand. Såfremt advokaten på forhånd har fastsat et fast salær, skal størrelsen af salæret fremgå af opdragsskrivelsen.


Såfremt det ikke er muligt på forhånd at beregne salærets størrelse, skal advokaten, i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand, skal advokaten skriftligt og direkte til klienten oplyse om, hvorledes salæret vil blive debiteret klienten eller give et begrundet overslag. Desuden skal advokaten oplyse klienten om forventede udlæg, herunder retsafgifter og andre afgifter til det offentlige.


Såfremt det det ovennævnte salær vil overstige et allerede afgivet overslag, skal klienten orienteres så tidligt som muligt, og også her skriftligt og direkte til klienten.


Tilsvarende regler gælder såfremt der indgås aftale om anden bistand.


Som vejledning kan det oplyses, at følgende eksempler ofte vil kunne holdes indenfor en ramme som nedenfor anført, idet bemærkes at alle priser er inkl. moms.

 

Rådgivning ydes for en timetakst kr. 3.500,00,

Bistand i forbindelse med køb af fast ejendom kr. 8.500,00,

Almindeligt testamente, ægtepagt eller samejeoverenskomst kr. 4.500,00,

Fremtidsfuldmagt kr. 2.500,00.

 

I forbindelse med opstart af sagen fremsendes ordrebekræftelse med oplysning om de omkostninger, der vil være forbundet med sagen.

 

De er altid velkommen til at kontakte mig. De indledende drøftelser om, hvorvidt jeg kan hjælpe og hvad det i givet fald koster, er helt gratis.

 

ERHVERVSKLIENTER


For erhvervsklienter gælder, at prisoplysning m.v. meddeles på opfordring for klienten.


Når der beregnes salær, sker dette normalt på baggrund af medgået tid, men også elementer som eksempelvis specialviden, som har vist sig nødvendig i forbindelse med en opgaves løsning, advokatens erfaringer, de af sagen omfattede værdier og det resultat af den ydede rådgivning vil have betydning for fastsættelsen af salæret. Det fremgår af Retsplejelovens § 126, stk. 2, at en advokat ikke må kræve højere salær for sit arbejde, end hvad der anses for rimeligt. Det samme gælder for á conto salær.


Rådgivning, timetakst kr. 2.800,00 ekskl. moms.

 

I forbindelse med opstart af sagen fremsendes ordrebekræftelse med oplysning om de omkostninger, der vil være forbundet med sagen.

 

De er altid velkommen til at kontakte mig. De indledende drøftelser om, hvorvidt jeg kan hjælpe og hvad det i givet fald koster, er helt gratis.

 

Firmaets forretningsbetingelser kan i øvrigt læses her.

 

 

Medlem af

Advokatsamfundet