Tvangsauktion

Tvangsauktion

Overvejer De at købe en ejendom på auktion eller har De brug for bistand i forbindelse med inddrivelse af et tilgodehavende og tvangsrealisation af en ejendom?


KØB PÅ TVANGSAUKTION

Hvis De overvejer at købe en ejendom på tvangsauktion, er det vigtigt, at De har sat Dem ind i reglerne om køb på tvangsauktion og har gennemgået salgsopstillingen og de medfølgende bilag grundigt.

 

Inden auktionen bør De tillige sørge for at besigtige ejendommen med en byggesagkyndig, ligesom De bør gøre Dem klart, hvor meget De vil byde og hvordan buddet skal finansieres.

Der er ingen fortrydelsesret, når man køber en ejendom på tvangsauktion og De skal være opmærksom på, at det De byder, ikke er det samme, som det De i alt kommer til at betale. Udover dit bud på ejendommen, skal De nemlig også betale ”størstebeløbet”, der dækker omkostninger til rekvirenten og til annoncering af auktionen m.v. De kan også risikere, at de lån, der er i ejendommen og som skal indfries, kun kan indfries til overkurs.

 

Der er mange risici forbundet med at købe en ejendom på tvangsauktion og det er derfor en rigtig god idé at alliere sig med en advokat allerede inden tvangsauktionen, så De får den nødvendige bistand til at afdække eventuelle risici, til at få afklaret, hvilke omkostninger der er forbundet med købet og til at bistå Dem under selv auktionen, hvor der ofte dukker nye oplysninger op, som der straks skal tages stilling til.

 

Er De blevet højestbydende på en tvangsauktion bistår jeg gerne med at udarbejde auktionsskøde og sørge for afregning til de panthavere, der opnåede dækning på auktionen.

 

TVANGSREALISATION

Har De eller ønsker De udlæg i en fast ejendom med henblik på tvangsrealisation til dækning af et tilgodehavende, kan jeg rådgive om og bistå med alt fra de indledende inkassoskridt til foretagelse af udlæg, udarbejdelse af salgsopstilling og gennemførelse af auktionen samt afregning m.v.

 

HVIS DERES FASTE EJENDOM ER PÅ VEJ PÅ TVANGSAUKTION

Hvis Deres hus eller Deres lejlighed er på vej på tvangsauktion, kan jeg rådgive om forløbet og konsekvenserne af tvangsauktionen samt hjælpe med eventuelle forhandlinger med kreditorerne, så Deres rettigheder og interesser bliver varetaget bedst muligt i en svær situation.

 

 

 

Medlem af

Advokatsamfundet