Om virksomheden

Om virksomheden

Advokat Just Justesen yder rådgivning til både virksomheder og privatpersoner. Min brede faglige profil gør, at De har mulighed for at få både erhvervsmæssig og privat rådgivning ét sted, og at De kan benytte én og samme rådgiver til flere sagsområder. På den måde kan et mere langsigtet samarbejde etableres, hvilket giver tryghed.

 

Jeg yder rådgivning om flere forskellige fagområder, blandt andet civile retssager, entrepriseret samt erhvervsrådgivning, herunder kontrakter, inkasso m.m. Læs mere om de enkelte fagområder her.

 

Advokatfirmaet Just Justesen, der er er beskikket af Justitsministeriet er organiseret som en personligt ejet virksomhed med advokat Just Justesen som ansvarlig indehaver. Advokat Just Justesen i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Ansvarsforsikring og garantiordning er tegnet hos TRYG Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Just Justesen.

 

Advokat Just Justesen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

Medlem af

Advokatsamfundet